Министрите прехвърлиха държавни имоти на общини

Министрите прехвърлиха държавни имоти на общини
Източник: Румен Скрински/Actualno.com

Правителството прехвърли безвъзмездно държавни имоти на общините Стара Загора, Кюстендил и Лозница.

Община Стара Загора ще получи правото на управление върху терен в града с площ 6308 кв. м и върху терен в Ахтопол от 311 кв. м, заедно с построената в него сграда. До сега тези имоти са били предоставени на Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, която през 2016 г. беше обявена за общинско учебно заведение. Прехвърлянето на правата за управление на имотите на местната власт ще й позволи да реализира проект по процедура „Подкрепа на професионалните училища в Република България” на ОП „Региони в растеж”.

Обявяването на други две професионални гимназии за общински – ПГ по механизация на селското стопанство „Св. Климент Охридски“ в Кюстендил и на ПГ по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“ в гр. Лозница, налага промяна в собствеността на предоставените на учебните заведения сгради. Имотите – публична държавна собственост, се обявяват за частна държавна собственост и се предоставят безвъзмездно на общините Кюстендил и Лозница.

Министерският съвет одобри още предоставянето на части от имот в София за управление на Държавната агенция „Технически операции“ за осъществяване на дейностите, регламентирани в Закона за специалните разузнавателни средства. Помещенията се намират в сградата на ГДНП – МВР на столичния бул. „Александър Малинов” №1. На Агенция „Митници” за нуждите на териториалното й бюро в Търговище, беше предоставено правото на управление върху част от сградата на бул. „Траян Китанчев” №37 в града с цел подобряване на обслужването на икономическите оператори. Офисите са с отпаднала необходимост за РЗИ в Търговище.

Правителството даде съгласието си и „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване седем апартамента с площ от 25 кв. м до 89 кв. м. Четири от жилищата се намират в Пловдив, и по едно – в Кърджали, Белене и Ардино. Имотите са с отпаднала необходимост за дружеството. Продажбата на неоперативни активи е мярка за постигане на финансова стабилност на „Български пощи”.

Кабинетът реши също така да бъдат учредени ограничени вещни права на строеж и прокарване в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД върху имоти в община Хисаря. В тях ще бъдат изградени съоръжения към язовир „Пясъчник“, който е включен в списъка на комплексните и значими язовири. За учреденото право „ЕСО“ ЕАД ще заплати 6563 лв. без ДДС.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.