Бизнес климатът се влошава във всички сфери с изключение на услугите

Бизнес климатът се влошава във всички сфери с изключение на услугите
Източник: iStock/Guliver

Общият показател на бизнес климата се понижава с 1.3 пункта през октомври 2016 г. спрямо предходния месец. 

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява, съобщиха от НСИ.

Промишленост. Спадът е с 4.4 пункта на месечна база и се дължи на резервираните оценки на предприемачите.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем, затрудняващ дейността, посочен от 46.1% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три.

Строителство. Показател запазва приблизително равнището си от септември. Според строителните предприемачи настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Същевременно и очакванията им за нови поръчки през следващите шест месеца са леко влошени.

Основните пречки за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че анкетата регистрира намаление на отрицателното им влияние

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца

Търговия на дребно. Отчита се понижение с 2.1 пункта спрямо септември в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-умерени.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността. По отношение на продажните цени търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги. През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 4.4 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията . Мненията им относно настоящото търсене на услуги обаче са влошени, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Основните проблеми за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.