България изнася все повече безалкохолни напитки за ЕС

България изнася все повече безалкохолни напитки за ЕС
Източник: Thinkstock/ Guliver

От януари до ноември 2016 г. износът на България за страните от ЕС се е увеличил с 6.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 28 707.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.0% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщиха от НСИ.

През ноември 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 12.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 781.7 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, на годишна база най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27.7%) и „Химични вещества и продукти” (21.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (18.6%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - ноември 2016 г. се увеличава с 1.9% спрямо същия период на предходната година и достига 30 877.7 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша. През ноември 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 1.7% в сравнение с ноември 2015 г. и е в размер на 3 098.1 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10.4%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (16.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - ноември 2016 г. е отрицателно и е на стойност 2 170.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 717.7 млн. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.