Отделят се повече пари за социална защита

Отделят се повече пари за социална защита
Източник: БГНЕС

През 2014 г. приходите от държавния бюджет за финансиране на социалната защита в страната са в размер на 8 199.0 млн. лв., а приходите от осигурителни вноски - 8 282.1 млн. лева. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на приходите от осигурителни вноски с 6.9%, а от вноските от държавния бюджет с 6.6%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Финансирането на социалната защита в България се осъществява чрез социално-осигурителни вноски или чрез пряко финансиране от държавния бюджет.

През 2014 г. разходите за социална защита са 15 490.8 млн. лв., което представлява около 18.9% от брутния вътрешен продукт на страната за същата година. Разходите за социални обезщетения остават с най-висок дял от общите разходи (96.9%). За управление на схемите (административни разходи) и за други разходи се отделят съответно 2.1 и 1.0% от общите разходи.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост” (44.0%) с основен компонент разходи за пенсии. Значителен дял заемат и разходите по функция „Болест/Здравна грижа” (27.7%) и „Семейство/Деца” (10.6%).

Преобладаваща форма на получаване на социални обезщетения е изплащането на парични обезщетения (периодични или еднократна сума). През 2014 г. разходите за парични обезщетения са в размер на 10 269.5 млн. лв., или 68.4% от общо изплатените обезщетения за социална защита.

Над 60% от паричните обезщетения се изплащат по функция „Навършена възраст/Старост”, като основната част от тях не се свързва с изискването за покриване на допълнителни условия при получаването им, тъй като са резултат от участие в социалноосигурителната система. Значителен дял заемат паричните обезщетения, изплащани по функции „Инвалидност” (9.3%) и „Семейство/Деца” (10.1%).

През 2014 г. разходите за обезщетения в натура са в размер на 4 734.8 млн. лв., или с 14.1% повече в сравнение с 2013 година. С най-висок относителен дял са разходите по функцията „Болест/Здравна грижа” (79.6%).

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.