Производствените цени се увеличават през декември

Производствените цени се увеличават през декември
Източник: iStock/Guliver

Общият индекс на цените на производител през декември 2016 г. нараства с 1.5% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 2.1%, в добивната промишленост - с 0.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, съобщиха от НСИ.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 6.5%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%, и при производството на електрически съоръжения - с 0.8%, а намаление е регистрирано при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.6%, и при производството на облекло - с 0.3%.

На годишна база индексът на цените нараства с 2.6%. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 8.5%, и в преработващата промишленост - с 4.3%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 18.5%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.8%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 2.0%, а намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.9%, и при производството на химични продукти - с 1.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2016 г. е с 0.7% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 4.3%, и в преработващата промишленост - с 1.0%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.1%.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 2.5%, и при производството на електрически съоръжения - с 1.3%, а намаление е отчетено при производството на облекло - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2016 г. нараства с 0.6% в сравнение със същия месец на 2015 година. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 12.7%, и в преработващата промишленост - с 1.9%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.7%.

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо декември 2015 г. са отчетени при: производството на основни метали - с 15.1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.2%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.8%. Намаление на цените се наблюдава при: производството на химични продукти - с 2.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.0%, производството на тютюневи изделия - с 1.3%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.