Промишлеността и строителството с тенденции на спад в краткосрочен аспек

Промишлеността и строителството с тенденции на спад в краткосрочен аспек
Източник: БГНЕС

Тенденции на краткосрочен спад регистрира НСИ по отношение на промишлеността и строителството в България, като данните са за април. На годишна база обаче и в двата сектора има сравнително добър ръст.

Промишленост

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен на база сезонно изгладените данни, намалява с 1.2% в сравнение с март 2017 година. На годишна база обаче календарно изгладения индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.8%, съобщиха от НСИ.

През април 2017 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 2.9%, и в преработващата промишленост - с 1.7%, а увеличение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.9%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8%, производството на облекло - с 6.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.5%. Ръст е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 17.9%, производството на химични продукти - с 5.3%, производството на тютюневи изделия - с 4.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.2%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 8.4%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.2%, и в добивната промишленост - с 2%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 43.1%, производството на тютюневи изделия - с 35%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 30.6%, производството на химични продукти - с 22%. Намаление е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 23.5%, производството на напитки - с 9.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.7%, производството на облекло - с 6%.

Строителство

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 1.8% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 2% на строителната продукция през април 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година, съобщиха от НСИ.

На годишна база увеличението на строителната продукция през април 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя предимно от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 8.7%, докато при гражданското/инженерното строителство e регистрирано намаление от 5.4%.

През април 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.8%, а от гражданското/инженерното строителство - с 1.7%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.