Средният доход у нас нараства с 5% за година

Средният доход у нас нараства с 5% за година
Източник: iStock/Guliver

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 325 лв. и нараства с 5.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.9%), следвани от доходите от пенсии (28.0%), доходите от самостоятелна заетост (5.9%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.7%), съобщиха от НСИ.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.3 процентни пункта, а доходът от пенсии нараства с 2.1 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

Доходът от работна заплата нараства от 697 на 715 лв. (с 2.5%).

Доходът от самостоятелна заетост намалява от 89 на 79 лв. (с 11.2%).

Доходите от пенсии нарастват от 327 на 372 лв. (с 13.6%).

Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 47 на 49 лв. (с 4.3%).

През четвъртото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура е 1.0%.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1209 лв. и се увеличава с 4.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.1%), следвани от разходите за: жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.0%) и транспорт и съобщения (10.7%).

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.