Търгуваме най-активно с Германия, Италия, Румъния и Гърция

Търгуваме най-активно с Германия, Италия, Румъния и Гърция
Източник: Pixabay

През периода януари - август 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 20 178.2 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.3% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщиха от НСИ.

През август 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 8.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 681.6 млн. лева.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (33.1%) и „Химични вещества и продукти” (20.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (26.6%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2016 г. се увеличава с 1.1% спрямо същия период на предходната година и достига 21 750.0 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Импортът от държавите - членки на ЕС, нараства с 18.1% в сравнение с август 2015 г. и е в размер на 2 783.6 млн. лева. Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (14.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (27.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 571.8 млн. лева.

Търговия с трети страни

Износът на България за трети страни за първите шест месеца на годината намалява с 12.0% в сравнение с 2015 г. и е на стойност 10 719.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.1% от износа за трети страни.

През септември 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 202.9 млн. лева. Най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (30.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (26.2%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - септември 2016 г. намалява с 11.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 12 326.4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През септември 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 0.7% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 434.3 млн. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.