Влошаване на бизнес климата, само в промишлеността са оптимисти

Влошаване на бизнес климата, само в промишлеността са оптимисти
Източник: БГНЕС

През септември общият показател на бизнес климата намалява с 0.8 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Това показват данните на Националния статистически институт. Единствено мениджърите в индустрията са оптимисти през месеца.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, като и очакванията за дейността през следващите три месеца остават благоприятни.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на първия фактор.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

Строителство. През септември съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.8 пункта, което се дължи изцяло на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение има известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец, но очакванията им за строителната активност през следващите три месеца се влошават.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават основните проблеми за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 3.5 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "добро" към "задоволително". По отношение на обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца прогнозите им също са по-резервирани.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следвана от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 2.5 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и в прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се наблюдава известен песимизъм.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец негативното им влияние се засилва.

По отношение на продажните цени в сектора преобладаващите очаквания на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.