Приходите на хотелите от нощувки растат с близо 14%

Приходите на хотелите от нощувки растат с близо 14%
Източник: Pixabay

През март 2017 г. в страната са функционирали 1 884 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 55.1 хил., а на леглата - 111.8 хиляди. В сравнение с март 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.8%, а на леглата в тях - с 3.5%, съобщиха от НСИ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2017 г., е 782.6 хил., или с 5.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През март 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.3% от нощувките на чужди граждани и 32.0% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.2 и 32.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2017 г. се увеличават с 6.4% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 382.0 хиляди. От всички пренощували лица 68.2% са българи, като по-голямата част от тях (64.8%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 121.4 хил., или със 17.8% повече в сравнение с март 2016 г., като 71.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2017 г. е 23.6%, като се увеличава с 1.9 процентни пункта в сравнение с март 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 22.4%, и с 1 и 2 звезди - 14.8%.

Приходите от нощувки през март 2017 г. достигат 39.8 млн. лв., или с 13.9% повече в сравнение с март 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 25.5%, така и от български - с 4.0%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.