Кой празнува имен ден днес, 1 март 2023 година?


Кой празнува имен ден днес, 1 март 2023 година?
Снимка: iStock

17132

Веднъж един монах на име Герман, връщайки се в своя манастир от поклонение, спрял да нощува в сирийския град Илиопол. Познат християнин го приел и му дал малка стая, в която монахът пренощувал. Преди да легне, той дълго се молил. След като си починал малко, той отново почнал с глас да се моли и да чете Св. Писание. Чел за Страшния съд Господен, за вечния радостен живот, който ще бъде награда за праведниците, за вечните мъки, очакващи грешниците, и често спирал четенето с въздишки, сълзи и молитва.

До стаята, където се молел монахът, през една стена, живеела една жена, известна в града със своята красота, голямо богатство и грешен, лекомислен живот. Тя се казвала Евдокия. С бляскавата си красота тя пленявала младите мъже, получавала от тях богати дарове и живеела в грях, разкош и веселие, без да се грижи за душата си, мислейки само за радостите на временния живот.

Като се събудила през нощта, тя чула четенето и молитвата на Герман. Думите му за Страшния съд и за вечните мъки дълбоко я развълнували и изпълнили душата ѝ с безпокойство и страх. Тя не могла да заспи и на сутринта повикала при себе си инока.

- Моля те – казала му тя, - разкрий ми цялата истина! Тая нощ аз чух твоето четене и душата ми е пълна със скръб. Ако е истина, че вечни мъки са определени за грешниците, то кой може да се спаси?

- Нима ти никога не си чула за Христа и за Страшния съд Господен? – попитал Герман. – Ти от каква вяра си?

- Аз съм самарянка и по род, и по вяра – отговорила тя – и това, което чух тая нощ, е съвършено ново за мен. Аз съм много богата; и това още повече усилва моето безпокойство, защото в твоята книга е казано, че е трудно богатите да влязат в Царството небесно. Какво да правя тогава? Аз охотно бих дала съкровищата си, за да получа вечен живот. Но кажи ми, защо Бог тъй се отвращава от богатите?

Герман обяснил на Евдокия, че Господ не се отвращава от богатите, но богатите, когато се привързват към своите съкровища, често забравят Бога и се отвръщат от Него и че това именно осъжда Господ: „Който честно е придобил богатство – прибавил той – и го употребява добре, като помни Бога и ближния, той не заслужава укор. Но който е придобил богатство чрез измама, кражба, грешни дела, несправедливост, и го употребява, за да угоди на себе си, такъв строго ще бъде осъден“.

Евдокия разказала на инока целия си живот и го молела да я научи, как да получи от Бога милост и живот вечен. „Аз доброволно бих дала всичкото си богатство, за да се изкупя от вечните мъки – повторила тя. – А ти, отче светий, моли своя Бог да приеме моето богатство, а на мене да даде вечен живот!“

- На Бога не е нужно твоето богатство – възразил инокът – и ти не можеш чрез него да се изкупиш. Раздай твоите съкровища на бедните. Това е угодно Богу! Но за да получиш милост от Него, трябва да се разкаеш за греховете си, да повярваш от сърце, да промениш живота си и да се обновиш чрез Светото кръщение.

Евдокия слушала с внимание думите на Герман. Той много ѝ говорил за Божието милосърдие, за силата на покаянието, и я убедил да прати да извикат християнски свещеник, за да бъде покръстена от него. Учудил се свещеникът, понеже знаел, че Евдокия е голяма грешница. Тя паднала пред нозете му: „Направи ме християнка, защото се убедих, че ако не стана християнка, ще бъда предадена на вечни мъчения. Но кажи ми, отче светий, наистина ли небесните радости са по-големи от земните? Нали на земята има много прекрасни работи, много злато и скъпоценни камъни, различни радости и наслади. Нима на небето още повече ги има?“

- Докато ти не отвърнеш своя ум от съблазните на тоя свят – казал ѝ свещеникът, - не можеш да помислиш за вечни блага. Забрави гордостта и веселието на земния живот, мисли за греховете си, моли Господа за прошка!

- Но, отче светий – казала грешницата, - ако аз се откажа от богатството и радостите на света, а небесни блага не получа, то положението ми няма ли да бъде най-окаяно? Мога ли да бъде уверена, че Бог ще ме приеме?

Свещеникът като видял, че в сърцето на Евдокия още няма вяра и любов към Бога, че е изпълнено със страх и земни помисли, не се съгласил да извърши св. Кръщение, а я посъветвал да прекара 7 дни в усамотение, пост и молитва. Той ѝ обяснил главните истини на християнската вяра, говорил ѝ за безграничното милосърдие на Бога, Който винаги е готов да приеме искрено каещите се.

– Постарай се да забравиш света – казвал ѝ той, - не давай на ума ти да се разсейва, отгони страха и съмнението, за да не те отвърнат те от доброто начало. Насочи към Бога всичките си мисли и чувства и ти ще се убедиш в неизказаната милост Господня, защото в смирената молитва душата се примирява с Господа и божествената светлина ѝ се явява. Снеми от себе си скъпоценните украшения, облечи се в прости дрехи; спомняй си за греховете си, моли Бога да ти помогне да се разкаеш и да започнеш нов живот и твърдо се уповавай на Него. Той е милосърден и благ; Той Сам отива да посрещне оня, който искрено желае да Го намери; Той се радва на покаянието на грешника.

Свещеникът си отишъл. Когато Евдокия останала насаме с Герман, още много го разпитвала за живота на християните и за иночеството. След това и Герман си отишъл, като обещал на Евдокия да се моли за нея и да я посети пак след седмица. Евдокия заповядала на слугите си да не пускат при нея никого през това време и се затворила в стаята си.

След 7 дни Герман дошъл при Евдокия. Тя била отслабнала и се изменила заради бдение и постоянна молитва. Но небесна радост сияела на бледото ѝ лице и сърцето ѝ било пълно с любов и упование. Господ Бог по своята неизказана благост укрепил вярата ѝ чрез чудно видение, за което тя разказала на Герман.

- Мене изведнъж като че ли ме огря чудна светлина – казала тя – и ангел светъл и прекрасен, като ме хвана за ръката, издигна ме от земята в небесния рай. Там хоровете на светите души ме посрещнаха радостно, като ме наричаха сестра. Но изведнъж страшният образ на дявола се показа във въздуха. Яростно скърцаше зъби и като се устреми към мене, стараеше се да ме изтръгне от ръцете на ангела. „Тая ли душа искаш да въведеш ти в небесните чертози? – викаше той. Тя е прекарала живота си в грях; тя е служила и угаждала на мене, тя е моя!“ Ангелът ме защитаваше и веднага чух от небето думи: „На милосърдния Бог е угодно да дарува спасение на каещи се грешници. Нека тая душа извърши своя подвиг и Аз ще бъда с нея през всички дни на живота ѝ.“ При тези думи дяволът изчезна и ангелът ме върна у дома и каза: „Голяма радост е на небесата, когато грешник се покайва, защото милосърдният небесен Отец не желае да загине човешката душа, създадена с пречистите Му ръце по Негов образ. И ангелите се радват, когато видят човешка душа, украсена с правда и добродетел“. След това,ангелът ме прекръсти и си отиде на небето.

Това чудесно видение изпълнило душата на Евдокия с пълна надежда в безпределната Божия милост. Всички нейни съмнения и колебания изчезнали и, изпълнена с пламенна любов към Бога, решила да посвети целия си живот на служене Богу. Тя приела св. Кръщение. След това по нейна заповед събрали и поставили пред нея всичкото ѝ имущество: злато и сребро, скъпоценни съдове, дрехи, украсени със злато и скъпоценни камъни, бисери и разкошни накити. Тя помолила християнския свещеник да използва всички съкровища в полза на църквата и за подпомагане на бедните. Като свикала робите си, тя ги наградила с богати дарове, пуснала ги на свобода и им казала: „Аз ви освобождавам сега от кратковременното робство, а вие сами се постарайте да се освободите от вечното робство на дявола, като се обърнете към Господа. Той ще ви освободи съвършено, като ви направи Свои деца.“

Когато решила да започне нов живот според закона Господен, Евдокия помолила Герман да я отведе в една обител, където благочестиви жени служели Богу чрез непрестанна молитва, пост и труд. Тя се поселила при тях и се молела денем и нощем, като оплаквала греховете си. Когато след време игуменката на манастира се поминала, Евдокия с волята на монахините заела нейното място, защото със строгия си живот спечелила уважението на всички.

Междувременно в Илиопол много жалеели за заминаването на Евдокия и започнали преследване против нея. Те донесли, че всичкото богатство, събрано от нея в техния град, тя раздала на християните, считани за врагове на държавата. Повикали на съд Евдокия, но Бог ѝ помогнал и ѝ дал сила да прави чудеса, които убедили управителя на страната, неговото семейство и много народ в истината на християнската вяра.

Същото станало и когато след няколко години новият управител я повикал на съд като християнка. През нощта срещу деня Евдокия чула в съня си гласа на Господа: „Стой твърдо във вярата, Евдокия! Дошло е времето да изповядаш Моето име. Не бой се, Аз ще бъда с теб във всички твои страдания!“ Евдокия без страх изповядала вярата си пред управителя и била предадена на страшни мъчения. Понесла ги с твърдост и след това извършила чудеса, които обърнали управителя към Бога! Той паднал пред нозете на Евдокия и се провикнал: „Направи и мене християнин, защото велик е Бог, Когото изповядваш!“

Оттогава Евдокия живеела спокойно в своята обител, обръщала много в пътя на истинската вяра и достигнала дълбока старост. Когато римският император Адриан (117-138 г.) започнал гонение срещу християните, Евдокия била осъдена на смърт. Била посечена с меч през 126 г.

На 1 март имен ден празнуват всички, които носят името Евдокия, Марта, Мартин, Мартина и производните им.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Кой празнува имен ден днес, 21 февруари 2023 година?

Кой празнува имен ден днес, 13 февруари 2023 година?

Кой празнува имен ден днес, 10 февруари 2023 година?

Кой празнува имен ден днес, 9 февруари 2023 година?

Кой празнува имен ден днес, 6 февруари 2023 година?

Кой празнува имен ден днес, 5 февруари 2023 година?

Кой празнува имен ден днес, 3 февруари 2023 година?

Още от Полезно


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.79401
 • GBP
  1
  2.32676
 • JPY
  100
  1.13283
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички