IT секторът от гледна точка на бизнеса - интервю с Жельо Пенчев


IT секторът от гледна точка на бизнеса - интервю с Жельо Пенчев
Снимка: SoftUni

1442

До 2025 г. се очаква да бъдат открити нови 14 000 работни места в IT сектора, според прогнози на БАСКОМ барометър декември 2023 г. Само през 2024 г. се очакват 6 000 новоназначени. А какви софтуерни специалисти се търсят от компаниите, какви са ключовите изисквания към тях, как бизнесът подпомага развитието на IT кадрите и как може да се адаптира към динамичната технологична среда – разговаряме с Жельо Пенчев, директор "Бизнес Развитие" в СофтУни

Какви софтуерни специалисти търси бизнесът в IT сектора?

Към днешна дата бизнес нуждите не са се променили много спрямо същия период от преди година според данните от "U.S. Bureau of Labor Statistics". Секторът на информационните технологии продължава да разкрива все по-широк спектър от нужди и предизвикателства пред бизнеса, като по този начин се увеличава и търсенето на разнообразни IT специалисти. Сред по-актуалните позиции, за които наблюдаваме търсене в последните месеци, са: Full-Stack Developer, Data Analysts, Cloud и DevOps Engineers. 

Също така, развитието на нови технологии и адаптирането към постоянно променящата се дигитална среда изискват компаниите да разширяват своята перспектива относно типовете таланти, които търсят. Тепърва ще се повишава търсенето на специалисти в областите на изкуствения интелект (AI), машинно обучение (ML), киберсигурност, блокчейн технологии и Интернет на нещата (IoT). Това подчертава необходимостта от мултидисциплинарен подход към набирането на кадри.

Привличането на специалисти с компетенции в области като UX/UI дизайн, мобилна разработка и игрови технологии също се отразява значително на способността на компаниите да предлагат иновативни продукти и услуги, които отговарят на нарастващите потребителски очаквания. Интересът към кадри с умения за работа с големи данни, аналитичност и автоматизация на процеси е във възход, което се отразява в търсенето на професии като Business Analysts и System Integrators.

Освен техническите умения, все по-значимо става и развитието на меки умения като критично мислене, решаване на проблеми, адаптивност и комуникативни способности. Бизнесът се нуждае от IT специалисти, които могат да работят ефективно в мултидисциплинарни екипи, да разбират и да отговарят на потребностите на клиентите и да водят иновации чрез сътрудничество и творческо мислене.

Какви умения и качества са най-високо ценени от бизнеса при набирането на нови IT специалисти?

Уменията, които са най-търсени сред младшите специалисти в IT индустрията, са свързани с възможността да решават проблеми и да мислят логически. Най-важните умения са тези, които карат хората да развиват потенциала си, чрез постоянство и усърдна работа.

В допълнение към способността за решаване на проблеми и логическо мислене, бизнесът все повече оценява способността на кандидатите да показват гъвкавост и креативност в подхода си към работата. Това е особено важно в бързо развиващата се технологична среда, където предизвикателствата и технологичните изисквания се променят с впечатляваща скорост.

Едно от ключовите качества, което компаниите търсят в IT специалистите, е способността за критично мислене. В сфера, където нововъведенията са постоянни, възможността да се анализира информация, да се идентифицират потенциални проблеми и да се предложат иновативни решения е от съществено значение за успеха на бизнеса.

Адаптивността също заема централно място в списъка с желани качества. Способността на служителите да се адаптират към нови технологии, процеси и работни среди спомага за ускоряване на интеграцията на нови системи и технологии, което е от ключово значение за поддържането на конкурентоспособността на всеки бизнес.

Комуникативните умения са от решаващо значение за ефективната работа в екип и между различните отдели в компанията. В среда, където проектите често изискват трансдисциплинарен подход и сътрудничество между различни екипи, способността за ясно и ефикасно общуване е ключово.

И не на последно място дългосрочният успех зависи и от любознателността и желанието за учене. В IT сектора, където технологичните промени са неизбежни и бързи, специалистите, които непрекъснато търсят нови знания и умения, са изключително ценни.

По какъв начин бизнесът подкрепя професионалното развитие на IT кадрите?

Като единична формула, която да е универсална за IT индустрията, не може да се говори. Има обаче няколко модела, които се повтарят и могат да бъдат отличени. Първият модел е директната работа с университети и кампуси, в които се обучават нужните за бизнеса кадри. Има компании, които активно взимат участие в образователните програми, така че те да бъдат адаптирани към реалните търсения на пазара на труда. По този начин те могат да се отличат като предпочитан работодател и същевременно да инвестират дългосрочно в просперитета на бизнеса си.

Нека не забравяме, че една индустрия не може да се развива без хора, които да работят в нея. Именно тук е изключително важно за бизнеса да продължи да увеличава подкрепата си към образователните институции с възможностите, които предоставят те. Други модели са свързани с корпоративни обучения, организирани специално за нуждите на конкретен екип, workshop събития, както и допълнителни социални придобивки за обучения. 

Какви, според бизнеса, са ключовите фактори за успех при IT специалистите?

Сходно с резултатите от изследване на McKinsey Global Institute, в дългосрочното развитие на кадрите от IT индустрията факторите са същите, които определят развитието им и в началото кариерния им път.

Постоянството е сред първите фактори за успех. То се проявява още в началото, след завършване на подходящо технологично обучение, и е определящо дългосрочно за успеха. В днешния дигитален свят е лесно да намерим следващото събитие, което би ни свързало с хора с общи интереси, или да намерим стаж, отворен проект или друга възможност за развитие и трупане на опит.

Във видео платформите има десетки хиляди материали, които показват решение и работа с нова технология или ключов инструмент. Форуми и други канали за комуникация дават възможност за откриване на различна гледна точка по текущ проблем. Професионалната любопитност е умението, което помага за развитието на специалистите и бизнесът трябва да стимулира и развива това умение у служителите си.

Как компаниите в IT сектора се адаптират към променящите се потребителски нужди и очаквания?

Адаптацията в индустрията се определя от потребностите на клиентите, партньорите и вътрешните нужди на една компания. Анализира се пазарът, правят се стратегии и се предвижда предстоящият период, пред които е изправен бизнесът. Както в играта на карти, тези, които могат да предвиждат ходовете на останалите играчи на пазара, познават броя на картите и правилата на играта, и имат нужните умения да прочитат поведението на останалите, правят успешни промени и се адаптират своевременно към текущата ситуация.

IT компаниите следва да разчитат на иновативността като основен двигател за приспособяване към динамично променящата се среда. Това означава разработването на нови технологии и решения, които не само отговарят на текущите нужди на потребителите, но и антиципират бъдещи трендове и очаквания. Иновативността се подхранва от непрекъснатото изследване и разработка (R&D), както и от създаването на култура на експериментиране и приемане на риска.

От съществено значение е и гъвкавостта в управлението на проекти и процеси, както и в подхода към разработването на продукти. Методологии като Agile и Lean позволяват на IT компаниите да бъдат по-реактивни към промени в потребителските предпочитания и пазарни тенденции.

Също така, ангажираността с клиентите и събирането на обратна връзка са критични за разбирането и удовлетворението на потребителските очаквания. IT компаниите влагат значителни ресурси в инструменти за събиране на данни, които им помагат да анализират поведението на потребителите и да адаптират своите продукти и услуги съобразно техните желания. 

Какви са предизвикателствата пред IT сектора и как те могат да бъдат преобразувани във възможности за бизнеса?

IT секторът работи в динамична среда, където новите технологии като AI (изкуствен интелект), облачни услуги, Интернет на нещата (IoT) и киберсигурност постоянно се развиват.

Сигурността и защитата на информацията са в центъра на вниманието във всяка дискусия за IT сектора. Предизвикателствата, свързани с киберсигурността, могат да стимулират компаниите да разработват по-напреднали и иновативни технологии за защита на данните, като по този начин не само повишават сигурността, но и създават нови пазарни ниши за своите продукти и услуги. Това може да подобри доверието на клиентите и да допринесе за по-широкото приемане на технологични решения в различни отрасли.

Променящите се очаквания на клиентите предлагат възможност за компаниите да инвестират в изследване и разбиране на потребителското поведение, което би стимулирало разработването на по-персонализирани и интуитивни продукти и услуги. Това укрепва връзката с потребителите и спомага за изграждането на по-трайни клиентски отношения.

Модернизацията на остарели системи и процеси на пръв поглед може да изглежда предизвикателно с оглед на това, че трябва да се излезе от добре позната рутина. Подобно излизане от зоната на комфорт обаче отваря врата за дигитална трансформация, позволявайки на компаниите да оптимизират своите дейности и да намерят нови, ефективни начини за доставка на своите продукти и услуги. Такъв процес може да доведе до значителни подобрения в производителността и оперативната ефективност, както и да отвори пътя към нови бизнес модели.

Внедряването на нови технологии като AI, IoT и облачни услуги представлява както предизвикателство, така и възможност. Компаниите, които успеят да интегрират успешно тези технологии, могат да предложат иновативни решения, които подобряват живота на хората и улесняват бизнес процесите. Това създава възможност за растеж на пазара и разширяване на клиентската база в нови и неразработени до момента сегменти.

Така предизвикателствата в IT сектора не само стимулират иновациите, но и са катализатор за растеж и развитие. Успешното преобразуване на тези предизвикателства във възможности изисква стратегическо мислене, гъвкавост и постоянно стремеж към подобрение, което може да доведе до създаването на устойчиви конкурентни предимства.

Още от Интернет и ИТ


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.79731
 • GBP
  1
  2.29881
 • JPY
  100
  1.14685
виж всички

Най-четени новини


виж всички