Бюджетът изтри над 1 млрд. лева дефицит и излезе на излишък към края на първото полугодие


Бюджетът изтри над 1 млрд. лева дефицит и излезе на излишък към края на първото полугодие
Снимка: Actualno.com/Борислава Георгиева

2598

Бюджетът изтри над 1 млрд. лева дефицит, като в резултат на това се очаква да излезе на излишък към края на първото полугодие на тази година, след като конкретно за месец юни приходите надхвърлят разходите с около 1.4 млрд. лева. Така за първите шест месеца на тази година се очаква бюджетното салдо да бъде положително в размер на около 0.2 млрд. лева, съобщават от Министерство на финансите на база на предварителни данни и оценки. Към края на предходния месец май, бюджетното салдо бе отрицателно в размер на 1.117 млрд. лева.

Въпреки добрите новини, постигнати заради силни данъчни постъпления през юни, бюджетната картина се влошава спрямо миналата година. За сравнение, през същия период на миналата 2022 година бе отчетен излишък в размер на 1.2 млрд. лева.

Подобрението на бюджетната позиция през юни тази година е основно по линия на приходите, което се дължи на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2022 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративения данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и на данъка върху дейността от опериране на кораби, както и на постъпили приходи от Европейската инвестицонна банка по проектите, финансирани от Модернизационния фонд, които са формирани от отчисления от търгове на квоти за емисии парникови газове и други.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2023 г. са в размер на 31,3 млрд. лв. и нарастват с 3,1 млрд. лв. (10,8 на сто) спрямо отчетените към края на месец юни 2022 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2,4 млрд. лв. (10,7 на сто), неданъчните – с 0,9 млрд лв. (19,9 на сто), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – са по-малко с 0,2 млрд. лева.

НАП: Над 300 000 фирми и еднолични търговци внесоха данъците си дни преди изтичане на крайния срок

В частта на данъчните приходи постъпленията от преки данъци, социално и здравно осигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове, докато косвените данъци остават номинално близки до отчетените за същия период на предходната година, основно поради по-ниски постъпления в частта на приходите от ДДС от внос и приходите от мита. Един от факторите за това е спадът на цената на суровия петрол, внесен за преработка, спрямо отчетената за същия период на предходната година.

С колко ще нараснат пенсиите през следващите две години?

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2023 г. са в размер на 31,1 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към юни 2022 г. бяха в размер на 27,1 млрд. лева., което означава, че разходите нарастват номинално с 14,9 на сто. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 0,85 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Фискалният резерв достига 11.7 млрд. лева към края на май

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на май 2023 г. е отрицателно в размер на 1.178 млрд. лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1.316 млрд. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 137,7 млн. лева. За сравнение, за първите пет месеца на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 605,1 млн. лв. Докато приходите по КФП нарастват с 9,1 на сто, при разходите се отчита ръст от 17,3 на сто, което съответно води до превишение на разходите над приходите и формиране на дефицит за периода.

Не плащаме в заведенията, ако не предоставят касова бележка

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2023 г. са в размер на 24.922 млрд. лв. Постъпленията нарастват с 2.073 млрд. лв. (9,1 %) спрямо отчетените към май 2022 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2.207 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко със 134,3 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 19.795 млрд. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2.027 млрд. лв. (11,4 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 79,4 % от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 3.398 млрд. лв., като нарастват с 411,0 млн. лв. (13,8 %) спрямо отчетените към май 2022 г. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 8.698 млрд. лв. (спад с 19,5 млн. лв., 0,2 % спрямо отчетените към май 2022 г.).

Бюджетният дефицит продължава да расте

Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 1.528 млрд. лв. (в т. ч. 656,2 млн. лв. целеви вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система") или ръст от 771,5 млн. лв. спрямо отчетените към май 2022 г. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 6.170 млрд. лв., което представлява ръст от 864,1 млн. лв. (16,3 %) спрямо отчетените за същия период на 2022 година.

Министерство на финансите публикува проекта за бюджет за тази година

Неданъчните приходи са в размер на 4.147 млрд. лв. (ръст от 180,2 млн. лв., 4,5 % спрямо същия период на 2022 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 979,5 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2023 г. възлизат на 26.100 млрд. лв. За сравнение, разходите по КФП към май 2022 г. бяха в размер на 22.244 млрд. лева. В номинално изражение разходите нарастват спрямо първите пет месеца на 2022 г. с 3.856 млрд. лв. (17,3 %). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии (1.716 млрд. лв.), както и в частта на разходите за персонал (919,9 млн. лв.), капиталовите разходи (539,0 млн. лв.), разходите за субсидии (150,6 млн. лв.), разходите за издръжка (146,8 млн. лв.) и други. Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други.

Нелихвените разходи са в размер на 25.053 млрд. лв. (ръст от 3.853 млрд. лв., 18,2 % спрямо отчетените към май 2022 г.). Текущите нелихвени разходи са в размер на 23.313 млрд. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.729 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 11,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 335,7 млн. лв. (спад с 36,6 млн. лв., 9,8 % спрямо същия период на 2022 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 711,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2023 г. е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Плащат заплатите само по банков път във фирми с над 50 души персонал, за ресторантьорите мярката важи без ограничение

Още от Бюджет и финанси


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.80527
 • GBP
  1
  2.29181
 • JPY
  100
  1.20056
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички