Приемането на еврото: Най-добрият изход от валутния борд и шанс да станем по-богати


Приемането на еврото: Най-добрият изход от валутния борд и шанс да станем по-богати
Снимка: iStock

28999

Присъединяването към еврозоната ще разшири възможностите за повишаване на доходите у нас и ще подобри инвестиционната среда. Това заяви служебният министър на финансите Росица Велкова на конференцията "България в Еврозоната – предимства и възможности", организирана от Dir.bg, КРИБ и Агенцията за насърчаване на МСП. Приемането на еврото ще ни донесе европейски заплати

"Ние ще участваме във вземането на решенията в еврогрупата. В момента обаче нямаме право да участваме. Всъщност, когато ние сме във валутен борд, монетарната политика, която провежда ЕЦБ, тя се отразява пряко при нас", посочи Велкова. Страната, която не прие еврото и остана богата

Сходно мнение изрази и бившият премиер и министър на финансите Пламен Орешарски. "Имаме всички изгледи да се присъединим към еврозоната след около десетилетие и половина отлагане по незнайни причини. Но това не е най-важното – пред страната ни се открива възможност за нова позитивна стъпка към пълноценна интеграция в европейската общност, възможност за социално-икономически напредък след повече от десетилетие застой", заяви той. По думите му приемането еврото няма да ни направи автоматично по-богати, но ни предоставя възможност да станем. Не е задължително да приемем еврото, когато доходите ни стигнат европейските

"За крайните песимисти за еврото ще припомня, че още през 1997 г. приехме неформално еврото, като въведохме валутния борд и установихме за резервна валута германската марка – разбирайте еврото", обясни Орешарски. Той припомни, че тогава и в следващите няколко години икономиката ни е преживяла шока от фиксирането на валутния курс.

Единственият добър изход от валутния борд

Валутният борд е последната стъпка на присъединяването на страната към Еврозоната - единственият добър възможен изход от валутния борд е Еврозоната, каза управителят на БНБ Димитър Радев. "Валутният борд изпълни по най-добрия начин своето предназначение - разглежда се като най-успешната реформа в нашата парична и стопанска история. Но той въведе и много строги ограничения – лиши ни от възможността да провеждаме пълноценна макроикономическа политика", припомни Радев.

"Сега сме на прага на изхода от валутния борд и това ще нормализира и надгради нашия паричен режим, защото по този начин ще се възстанови провеждането на монетарна политика и пълноценна макроикономическа политика", подчерта той и добави, че еврото всъщност е една от най-важните световни валути. Замяната на лева с еврото ще премине гладко

Управителят на БНБ коментира още, че наред с модернизирането на икономиката идва и вдигането на доходите до средноевропейските. "Очевидно в нашия случай на страна извън Еврозоната този процес протича много бавно и България продължава да бъде страната с най-ниски доходи в ЕС. Оставането в това положение крие рискове и най-опасният от тях е противопоставяне на целите за финансова стабилност и целите за увеличаване на доходите и подобряване на благосъстоянието на хората", обясни той. Приемането на еврото ще повиши доходите, твърди шефът на БНБ

По думите му без еврото опитът показва, че благосъстоянието на хората ще се влоши и това е "път за никъде" и загуба на финансова стабилност. "Присъединяването към Еврозоната ще разреши този потенциален конфликт, като ускори процеса на реална конвергенция", каза управителят на БНБ и добави, че така ще се подобрят и условията на финансиране.

Радев отбеляза, че влизането в Еврозоната има потенциала да бъде катализатор на подобряването на ефективността на институциите. "Правим го, за да нормализираме и за да надградим нашия паричен режим, да ускорим реалната конвергенция, включително да увеличим доходите на базата на изпреварващ икономически растеж и за да подобрим качеството и ефективността на нашите институции", подчерта Димитър Радев. България няма как да приеме еврото със служебно правителство

Цените няма да се вдигнат, ползите от еврото са големи

От своя страна служебният вицепремиер Атанас Пеканов пък подчерта след участието си в конференцията, че увеличение на цените на основните хранителни стоки, както и на инфлацията, не са били наблюдавани в останалите страни, приети вече в еврозоната. "Съществува риск за спекула от някои търговци по отношение на цените. Затова органите, които контролират това, ще трябва да бъдат бдителни", посочи Пеканов. Приемане на еврото: Как ще се променят цените?

По думите му това е единствената опасност при приемането на еврото и все пак предимствата за България в еврозоната са много спрямо рисковете. Според вицепремиера, ако България бъде приета в еврозоната, ще се увеличи доверието в страната ни, ще има повишени инвестиции, повишена икономическа активност, намалени транзакционни разходи, институционална конвергенция, както и осветляване на доходите. Кои са основните страхове на българите от приемането на еврото?

Пеканов заяви, че страната ни работи по трите важни закона, които трябва да бъдат приети, преди да влезе в еврозоната. Един от тях е Законът за мерките срещу изпирането на пари, приет вече от МС преди два дни. Работи се и по подобряване на Закона за БНБ и по някои подобрения в Застрахователния кодекс. Предстои МС да излезе с решение и предложение към парламента по тези въпроси. "Надяваме се парламентът да ги гласува", изрази надежда той. Как България ще приеме еврото

Еврото носи големи ползи за малките икономики

Еврото носи огромни ползи и усилията за въвеждането се отплащат съществено, а това е много важно за малките икономики, които са силно евроизирани, и затова е добре да са интегрирани в еврозоната. За такива държави ползите са много повече от разходите, които се правят за реализирането на целия процес, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Освен това, ползите са дълготрайни и постоянни, докато разходите са краткотрайни.

Това обясни заместник-управителят на Хърватската национална банка Михаел Фауленд, който представи опита на страната си за присъединяване към еврото.

Най-важната полза от въвеждането на еврото в Хърватия е премахването на риска от обмена на валута в икономиката. По думите му този риск много се подценява от обществеността, тъй като се приеме за даденост, че централната банка е длъжна да поддържа стабилен валутен курс.

Има и ползи, които обществеността може да види лесно – това са валутните курсове и разходите за обмен. В нашия случай през 2017 г. валутните ни курсове бяха конвергирани с 200 базисни пункта, а днес са близки до основните лихвени проценти в страните от еврозоната, посочи Фауленд. Защо еврото е изгодно за България?

При настоящата криза заради войната в Украйна лихвите в държави като Унгария, Чехия и Полша, които засега не искат да приемат еврото еврото, скочиха съществено и в момента са около 8-10 процента. В същото време лихвените проценти в еврозоната се увеличиха, но по-малко, само с около 3%. 3 страни от Източна Европа ги чака валутна криза догодина

"В Хърватия също постигнахме това увеличение. И въпреки че все още не сме част от еврозоната, пазарите вече разглеждат Хърватия като член на валутния съюз. Сред въвеждането на еврото всяка държава става по-стабилна и по-устойчива на кризи и по-конкурентоспособна и Хърватия е добър пример за това." – каза Фауленд.

Влизането в еврозоната носи важни ползи за страната

Най-важното от присъединяването на България като пълноправен член е, че ще донесе важни ползи за България и ще я постави на масата, на която ЕЦБ взема важни решения, каза Алфред Камер, директор на Европейския департамент в Международния валутен фонд (МВФ).

На първо място присъединяването към еврозоната ще намали разходите за финансови операции, търговия и ще повиши икономическата ефективност. На второ място - ще повиши кредитния рейтинг на страната.

На трето място - няма да гарантира рисковете със суверенния дълг, но ще защити съществено държавата в сравнение с другите страни извън еврозоната, а българските банки ще имат достъп за по-евтино кредитно финансиране.

На четвърто място - приемането на еврото ще даде възможност на България да участва в процеса по взимане на решения. До момента България изпълнява решенията на Европейската централна банка, без да има право на глас.

Експертът от МВФ даде и конкретни примери с балтийските държави и тяхното присъединяване към еврозоната през годините (Естония – 2011 г., Латвия – 2014 г. и Литва – 2015 г. – б.р.)

Примера на Литва и Латвия е, че разходите за публичен дълг спадаха в тези две държави, инфлацията оставаше ниска и се покачваше с бавни темпове, дори и след започване на войната в Украйна, посочи г-н Камер. И всички това даде възможност за по-гъвкав пазар, като допринесе за запазване на конкурентните предимства на двете държани. И в крайна сметка, голямата полза за трите балтийски държави от въвеждането на еврото е, че рискът от отлив на капитали беше значително смекчен.

Еврозоната не е лекарство, тя е възможност

Според зам.-министъра на финансите (2001-2005) Любомир Дацов еврозоната не е лекарство, тя е възможност. "Ако знаеш какво правиш – тя може да бъде трамплин. А ако си безразличен, негативен или незнаещ, нищо няма да се промени в ситуацията. Знаем ли и адекватни ли сме на предизвикателствата, които съществуват в момента? Защото, ако ние не сме адекватни, няма да взимаме правилните политически решения и след година или две", обясни той. Дългият път към еврото: Ще се отложи ли влизането ни в еврозоната?

Дацов открои два основни въпроса, които са предизвикателство за приемането ни в еврозоната – критерият за инфлацията и критерият за дефицита.

По думите на Любомир Дацов за 2023 г. е много важно каква ще е фискалната политика, за да се намали инфлацията. "И тук има два момента – единият е чисто технически, а другият – протягане на ръка от ЕК и останалите страни членки, за да направят компромис, ако евентуално имаме малки различия. И трите институции, занимаващи се с това, знаят колко трябва да бъде този отрицателен фискален импулс, за да се постигне някаква нормална и балансирана инфлация и да бъдем близо до покриване на този критерий. И мога да ви кажа – отрицателният фискален импулс трябва да е минимум 1%. И тук вече идва другото нещо – няма как да сме силен отбор като държава, ако изпращаме разнопосочни сигнали", категоричен е финансистът.

Според него в момента между думите и реалните действия на политиците има малко объркване. "Моето послание е, че всичко е в нашите ръце. Да, трудно е да правиш правилните неща, защото хората наказват политиците, които правят правилните неща. Аз не знам един политик в България, който да е направил реформи и след това да е бил преизбран. А политиците са рационални хора и те също имат нужда от стимулиране. Така че видимо нещата са много по-големи и опират до всички нас, като поведение, за да постигнем някакви цели и да вървим напред", заключи финансистът.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Приемане на еврото: Къде да държим парите си, кога да обменяме - полезни съвети

След приемането на еврото: Какво ще се случи с пенсиите и заплатите?

Походът на България към еврото все повече тревожи Европа

България и еврото: Има ли основания за тревога?

Стъпка към еврото: България вече може да сече евромонети

Още от Бюджет и финанси


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.80095
 • GBP
  1
  2.32635
 • JPY
  100
  1.15293
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички